23 listopada 2019 r. – IV Kongres Nauk Sądowych

W dniu 23 listopada 2019 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie, odbędzie się IV Kongres Nauk Sądowych „Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce”.

Tematyka Kongresu obejmuje następujące zagadnienia:

• Projekt ustawy o biegłych, analiza, dyskusja i zaopiniowanie
• Zebranie i przedstawienie informacji i dorobku naukowego, opiniodawczego biegłych i rzeczoznawców
• Kierunki i metody poprawy jakości i efektywności wykonywania ekspertyz w Polsce
• Pragmatyzm w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz biegłych i rzeczoznawców
• Błąd a fałsz w ekspertyzie
• Ubezpieczenie biegłych nieobowiązkowe czy obowiązkowe.

Do wzięcia udziału w Kongresie zaproszeni są wszyscy biegli wpisani na listy biegłych w sądach okręgowych, jak również osoby, które występują w sprawach karnych i cywilnych, jako biegli ad hoc oraz wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem biegłych w wymiarze sprawiedliwości.
Szczegółowe informacje na temat Kongresu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na: https://www.4kongres.pl