Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Walenda Milena

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 6404
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2018

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top