Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Arbitraż

Komunikaty Komisji Arbtrażowej WSRM

 

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie KA/11/2017 z dnia 28.09.2017 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie KA/07/2017 z dnia 05.07.2017 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie KA/04/2017 z dnia 07.06.2017 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie KA/01/2017 z dnia 10.06.2017 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

 Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie KA/04/2017 z dnia 07.06.2017 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie KA/21/2016 z dnia 11.05.2017 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

 Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie KA/17/2016 z dnia 11.02.2017 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie KA/09/2016 z dnia 16.12.2016 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie KA/18/2016 z dnia 12.12.2016 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie KA/19/2016 z dnia 26.10.2016 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

 

 

 


 

Komunikaty Komisji Arbitrażowej WSRM

Warszawskie Stowrzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie KA/05/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. wydałą ocenę negatywną o operacie szacunkowym(podstawa prawn:art.1571a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie KA/04/2012 z dnia 23 czerwca 2012 r. wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art.157 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie KA/03/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art.157 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie KA/10/2011 z dnia 9 marca 2012 r. wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art.157 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie KA/08/2011 z dnia  29 lutego 2012 r. wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art.157 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

 Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie KA/04/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art.157 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie Nr KA/02/2011 z dnia 19.08.2011 r. wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

 Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie Nr KA/01/2011 z dnia 05.07.2011 r. wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

Back to top