Szczegóły szkolenia

16 kwietnia 2024 r. zapraszamy na szkolenie w trybie ON-LINE pn. KLUCZOWE ZAGADNIENIA ZAWARTE W NOWYM ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2023 R. SZKOLENIE ZOSTAŁO ODWOŁANE!

Temat szkolenia

KLUCZOWE ZAGADNIENIA ZAWARTE W NOWYM ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2023 R.

Wykładowcy

Ewa Galczak – rzeczoznawca majątkowy; absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunku geodezja i kartografia o specjalności gospodarka nieruchomościami; Naczelnik Wydziału Wyceny i Rynku Nieruchomości w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, związana z resortem od ponad 9 lat.

Data i godzina

16.04.2024 r.
17.00-20.10

Miejsce

ON-LINE

Czas trwania

4

Punkty do uzyskania

2

Program szkolenia

Program szkolenia:

  1. Procedury zastosowania podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości.
  2. Metodyka wyceny nieruchomości stanowiących przedmiot różnych praw, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny prawa użytkowania wieczystego na różne cele.
  3. Wycena ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych.
  4. Wycena nieruchomości dla różnych celów, w tym wycena dla potrzeb ustalenia opłaty
    adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – studium przypadku.
  5. Metodyka wyceny nieruchomości rolnych i leśnych.
  6. Operat szacunkowy – nowe rozwiązania.
  7. Odpowiedzi na pytania z 6 lutego 2024 r.

 

Do pobrania

Zapisy

Na to wydarzenie możesz zarejestrować się Online.

Liczba wolnych miejsc: 97 / 300

Zapisy Online

Formularz zapisu

Zgody: