Tomasz Bieliński

Rzeczoznawca majątkowy

Opis:
Wycena nieruchomości komercyjnych: biurowych, handlowych, magazynowych, przemysłowych (również całe przedsiębiorstwa) mieszkaniowych: domy, mieszkania, gruntów niezabudowanych Wycena ruchomości wyposażenia ruchomego mieszkań i firm specjalistycznych urządzeń i maszyń Wyceny aktywów i praw majątkowych szacowanie aktywów przedsiębiorstw dla potrzeb bilansowych i podatkowych wprowadzenie nieruchomości, gruntów (prawa użytkowania wieczystego) do sprawozdań bilansowych określanie wartości godziwej (łaczenie się spółek, wymiana rzeczowych aktywów trwałych, przejęcie) amortyzacja bilansowa nieruchomości inwestycyjnych określanie trwałej utraty wartości środków amortyzacja podatkowa nieruchomości określanie wartości nakładów szacowanie wartości maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem Doradztwo z zakresu nieruchomości wyjaśnianie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości, analizy rynku nieruchomości, analizy opłacalności inwestycji porady prawne i podatkowe związane z rynkiem nieruchmości i majątkiem. Obszar działania: Warszawa, a szczególnie dzielnica Wawer, powiaty podwarszawskie, a szczególnie powiat otwocki i miński

Informacje kontaktowe

Numer telefonu:
601 80 30 58
Adres email:
bielinskit@gmail.com
Adres biura:
ul. Dzięcioła 1, 04-988 Warszawa
Strona internetowa:
http://www.wycena.waw.pl

Informacje o uprawnieniach

Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2743
Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 1997
Lista członków