Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisane przez 
17 luty 2014

Kwartalnik Rzeczoznawca Majątkowy nr 1 (77) styczeń - marzec 2014

Informujemy że wyszedł właśnie nr 1 z 2014 r. pisma, którego Redaktorem Naczelnym jest Przewodniczący Zarządu WSRM - prof. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa.

 

W numerze wiele stron poświęcono deregulacji zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Jest tekst naszego Redaktora Naczelnego o uwarunkowaniach prawnych i metodologicznych w procesie wyceny. Poruszono temat statystyki opisowej w wycenie nieruchomości. Komisja Standardów informuje o zasadach stosowania PKZW.  W załączniku pełny spis treści numeru.

Pismo można nabyć w sklepie internetowym PFSRM.sklepie internetowym PFSRM.

Back to top