Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Tomasz Ciodyk - przewodniczący Komisji Rewizyjnej WSRM

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2693
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 1997
  • funkcja w Stowarzyszeniu: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WSRM
  • Nr uprawnień pośrednika obrotu nieruchomościami: 8912

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top