Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Bąk Henryk

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 1526
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 1995

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top