Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Babiński Leonard

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 1862
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 1996

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top