Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Marta Antosik

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 4381
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2005
  • funkcja w Stowarzyszeniu: Członek Komisji Arbitrażowej WSRM

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top